Tasavvuf Müziği Nedir ?

İslam dininde yer alan Tasavvuf felsefesi gereğince; ortaya çıkartılan müziğin herhangi bir eğlenme amacına hizmet etmesi yerine insanların yüce yaratıcı Allah’a ettikleri kulluklarının ve besledikleri sonsuz sevginin farkında olunması amaçlı ortaya çıkartılmış bir müzik türü olduğu söylenebilmektedir. Yani kısacası tasavvuf müziği denildiğinde akıllara bireylerin içlerinde beslediği dini duyguları ve sevgiyi ortaya çıkartmak amaçlı yapılan müzik seslendirmesi durumunun gelmesi mümkün olmaktadır.

Tasavvuf musikisi denilen durum; hem bir ritim hem de dokunuşlarla ortaya çıkartılarak sergilendiği süreçler içerisinde bir kurguya sahip olmaktadır. Tasavvuf müziği çalgıları başlıca olarak bendir ve ney olarak özetlenebilmektedir.

Tasavvuf müziği ne zaman ortaya çıkmıştır?

Öncelikle tasavvuf müziğinin temellerinin dayandığı tasavvuf düşüncesinin ne olduğunu anlamak gerekmektedir. Tasavvuf anlayışı; insan, yaratıcı ve dünya arasındaki ilişkiyi bir bütün olarak ele alınabilme imkanını sağlamaktadır.

Tasavvufun ilk ortaya çıktığı dönemlerde baş inanışlar günah işlemekten sakınmak, dünyevi alışkanlıklardan uzak durmak, yalnızlıkla sadece Allah’ı anmak gibi düşüncelerden ibaret olsa da 12. yüzyıldan sonrasında tarikatlar oluşturulmuş ve bu düşünce akımı müziğe de aktarılarak günümüzdeki tasavvuf müziği ortaya çıkartılmıştır.

Tasavvuf müziği örnekleri verilirse bu müziğin aslen geleneksel sanat müziğinden esinlenerek bu tarzda kullanılan makam perdesi ve seyir perdesi kullanılarak ortaya çıkartıldığı söylenebilmektedir. Daha uzun formlarda bir müzik türü olarak ortaya atılan tasavvuf müziği, okunuş açısından da sanat müziği formunda devam etmektedir. Bu müzik içerisinde Gülbang, Sema, Ayin-i Şerif gibi formlar da bulunmaktadır.

Tasavvufi halk müziği nedir?

Hem ritmik olarak hem de melodisel açıdan halk müziğinin kendi temelleri üzerine kurulan bu tür, bir yandan da halk müziğine ait olan perde dizgesini kullanmaktadır. Sözler ve çalgılar da oldukça önemli ve dikkatli seçilmekte; Tasavvufi halk müziğine örnek olarak oluşturulan eserler hece ölçüsüyle yazılmaktadır.

Bu verilen örneklerin haricinde de camilerde okunan tasavvufi şarkılar da “cami müziği” olarak geçmekte, Tasavvuf müziği çerçevesinde değerlendirme altına alınabilmektedir. Durum böyle olsa da, yine tasavvuf halk müziği baz alındığında bu tür icra edilirken kullanılan enstrümanlarla birlikte ibadet yapılması durumu; camide yapılan imamın söylemiyle deyimi yerindeyse “acapella” şeklinde yapıldığından şekil olarak birbirlerinden ayrılmaktadırlar.

Dini müzik türleri nelerdir?

  • Cami musikisi : Bu türün özelliği bir kişinin tek başına seslendiriyor olmasıdır. Kendi içerisinde usullü okunanlar ve usulsüz okunanlar şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Usüllü okunanlar tesbih, tevsih ve cumhur olarak adlandırılırken usülsüz okunanlar ezan, tekbir, münacat, salat-u selam şeklinde olmaktadır.
  • Tekke musikisi : Saz eşliğinde ortaya çıkartılan tekke musikisinin de usüllü okunanlar ve usülsüz okunanlar şeklinde iki ayrı gruba ayrılmaktadır. Usüllü okunanlar Bektaşi, Mevlevi ve Zikir ilahileriyken usülsüz okunanlar da durak ve Na’t-i Peygamberi’dir.

Kaynak 1 : https://tr.wikipedia.org/wiki/Tasavvuf_m%C3%BCzi%C4%9Fi

Kaynak 2 : http://www.estanbul.com/tasavvuf-muzigi-nedir-456630.html#.WKHAqxJ963c

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir