Küresel Isınmanın Nedenleri Nelerdir?

Küresel Isınma Nedir ?

Küresel ısınma, doğal sebeplerden ya da insan faaliyetlerinden dolayı atmosfere salınan gazlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Sera etkisi adı verilen bu durum, Dünya üzerinde kara, deniz ve havadaki ortalama sıcaklığın artmasını ifade etmektedir.

Sera etkisi ilk olarak Pittsburgh Üniversitesi’nden jeoloji ve çevre bilimi profesörü olan Josef Werne tarafından açıklanmıştır. Basit olarak anlatıldığında güneş ışınları dünyanın yüzeyine çarpar ve atmosfere ısı olarak geri döner, atmosferdeki gazlar da bu sıcaklığı yakalar. Karbondioksit gibi sera gazları ısıyı Dünya yüzeyine yakın tutar ve bu gaz miktarındaki küçük değişikliklerin, sıcaklık oranlarında büyük fark yaratabileceği Werne tarafından ortaya atılmıştır. Küresel ısınmanın bugünkü değerleri son 650.000 yıldan daha yüksek durumdadır. Bu durumun insan yaşamını ilerleyen yıllarda oldukça etkileyeceği söylenmektedir.

Küresel Isınmanın Nedenleri Nelerdir ?

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın sıcaklığı 50 yıl önceki artış hızından iki kat daha hızlı artmaktadır. Küresel ısınmaya neden olan faktörler aşağıdaki şekillerde özetlenebilir;

– En önemli sebeplerinden biri insan faaliyetleri sonucunda ortay çıkan sera gazı etkisidir. Bu sera gazlarına karbondioksit, metan, ozon, örnek verilebilir. Sanayi devriminden günümüze kadar olan fabrika artışı ve enerji üretimi için fosil yakıt kullanma sera etkisini oldukça arttırmaktadır.

-Modern ve gelişen dünyada insan ihtiyaçları gittikçe artmıştır. Büyümeyle birlikte insanların otomobil ve tüketim malları talebi, ulaşım ve imalat için fosil yakıtların kullanımını arttırmaya başlamıştır.

– Yakıt kullanımı için ormanların tahrip edilmesiyle ormansızlaşma başlamıştır. Ormanlar atmosfere giren karbondioksidi uzaklaştırır ve depolar. Bu ormansızlaşma büyük miktarda atmosfere karbondioksit salgılarken gezegende karbon yakalama miktarını da azaltıyor.

– 20. yüzyılda, kimyasal gübre kullanımı artmaya başlamıştır. Kimyasal gübre içerisinde bulunan yüksek Azot oranı etkili alanların ısı depolamasına neden olur. Ek olarak aşırı gübre kullanımı ölü bölgelere ve yeraltı suyunda ki yüksek nitrat değerleri nedeniyle sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olur.

– Metan, Karbondioksit’den sonra gelen güçlü sera gazlarındandır. Biyolojik atıklar oksijensiz ortamda (anaerobik bozunma) bakterilerce parçalanır. Bu parçalanma sonucunda ortaya biyogaz, karbondioksite göre küresel ısınma potansiyeli yaklaşık 21 kat daha fazla olan metan  (CH4) gazı içerir.

Küresel Isınmanın Sonuçları Nelerdir?

Küresel ısınma insanların ve diğer canlıların hayatını tehdit etmekte olan zararlı sonuçları meydana getirmektedir. Küresel ısınmanın zararları aşağıda belirtilmiştir;

– Artan küresel sıcaklıklar nedeniyle okyanus buzullarının erimeye başladığı görülmeye başlanmıştır. Bu erimenin sonucunda dünya genelinde deniz seviyesinde belirgin bir yükselme meydana gelecektir ve milyonlarca insan yükselmenin etkilerini yaşayacaktır.

– Sıcaklık ve yağış miktarında meydana gelen değişiklikler sel, kuraklık, sıcaklık dalgaları ve kasırga gibi aşırı hava olaylarının sıklığını, süresini ve şiddetini arttırmaktadır.

– İklim değişikliği nedeniyle yüksek veya düşük tarımsal verim, daha fazla buzul çekilmesi, azalan yaz yağışlarına bağlı olarak türlerin yok olması olası sonuçlarındandır.

– Artan sıcaklıklar nedeniyle okyanuslarda mercan popülasyonlarının 2100 yılına kadar çökeceği belirtilmektedir. Okyanus asitlenmesi ve etkileri nedeniyle yok olan mercan resifleri okyanus sıcaklığında ve diğer canlıların yaşamında büyük rol oynamaktadır.

– Küresel ısınma sonucunda insanlar daha iyi yaşam alanı bulmak için göç etmeye başlayacaklardır.

Küresel Isınmayı Önlemek için Ne Yapmalıyız?

Karbondioksit gazı iklim değişikliğine neden olan en önemli sebeptir. Petrol, kömür, fosil gibi yakıtların kullanımının azaltılmasıyla iklim değişikliğine olan katkı azaltılabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak karbondiokit salınımı en aza indirgenebilir.  Evlerde fazla enerji kullanımı önlemek, su kullanımından tasarruf etmek, daha az atık madde oluşturmak, enerji tasarruflu ampuller kullanmak küçük gibi görünse de evlerde yapılabilecek en faydalı işlemlerdendir. Orman alanlarının arttırılması yani ağaçlandırma yapılması gelecek için dünyayı yaşanabilir hale getirmeye yardımcı olacaktır.

Kaynaklar :

http://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-causes/

https://www.nrdc.org/stories/how-you-can-stop-global-warming

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir