Huma Kuşu Nedir ?

Huma kuşu cennet kuşu olarak da adlandırılır. Kelime kökeni olarak Arapça ruh anlamına gelen ‘hu’ ve su anlamına gelen ‘ma’ kelimelerinden oluştuğu söylenebilir. Serçeden biraz daha büyük, parlak sarı gaga ve yeşil kanatlara sahiptir.

Huma Kuşunun Kökeni

Kökeni eski Türklere kadar uzanır. Binlerce yıldır süre gelen birçok efsanede adı geçer. Türk edebiyatına da çokça konu olmuştur. Gittiği yere huzur ve mutluluk getireceğine inanılan Huma Kuşu’nu canlı görmenin mümkün olmadığına inanılır çünkü çok yükseklerden uçar ve hatta bazıları ayakları olmadığı, hep uçtuğunu söyler. İnanışa göre gölgesi üzerine düşen kişi hükümdar öldükten sonra yerine geçer, bu sebeple ‘Talih Kuşu’ ve ‘Devlet Kuşu’ isimleri de kullanılır.

Eski edebiyatı deyişlerinde oldukça kullanılan Huma ve Umay sonraki dönemlerde Selçuklu ve Anadolu eserlerinde adını Huma Kuşu olarak almış ve öyle kalmıştır. Fakat ilerleyen zamanlarda saray çevresinde benimsenen Arap ve Fars kültürü divan edebiyatıyla Huma yerini başka figürlere bırakmıştır. Efsanelerde anlatılan Huma Kuşu’nun eşi Umay ise eski Türk inanışında ana dişi olarak anılan, evlerin huzur ve bereketinden sorumlu olan bir tanrıdır.

Huma Kuşu Efsaneleri

Huma kuşu efsanesi Türk ve Pers milletlerinde etkisini azaltsa da hala sürdürmeye devam ediyor. Örneğin Özbekistan’ın bayrağında huma kuşu figürü bulunur. İran Cumhuriyeti hava yolları uçaklarında huma kuşu baskısı bulunur. Anadolu türkülerinde izlerini sürdürür, Erzurum yöresine ait huma kuşu türküsü bunun en güzel örneğidir.

Her mitolojide bereket, refah için kullanılan Huma Kuşu’na benzer kuşlar ve figürler vardır. Örneğin Yunan mitolojisinde Phoenix, Arap mitolojisi Anka ve Uzakdoğu mitolojisinde Simurg adındaki kuşlar Huma Kuşu ile çok benzer nitelikler taşımaktadır.

Kaynak :

https://www.mailce.com/huma-kusu-nedir.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir